Remont Auli Wydziału Filozofii I Socjologii Umcs

zamawiający: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Remont auli Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

Zakres robót obejmował roboty ogólnobudowlane, elektryczne i sanitarne wraz z dostawą i montażem wyposażenia meblowego i sprzętowego (m. in.: sprzęt audio, wideo, instalacja sterowania oświetleniem i roletami, instalacja komputerowa, instalacja ppoż).