Remont Auli II na Wydziale Ekonomicznym UMCS

zamawiający: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dostosowanie auli II na Wydziale Ekonomicznym znajdującej się w budynku Rektoratu przy Placu Marii Curie-Skłodowskiej 5 w Lublinie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.

Zakres robót: roboty ogólnobudowlane (sufity podwieszane wyspowe, podłoga podniesiona, okładziny ścienne akustyczne), elektryczne (instalacje elektryczne, oświetlenie, wyposażenie multimedialne, system elektroakustyki i nagłośnienia) i sanitarne (instalacja c.o., klimatyzacja, wentylacja) wraz z dostawą i montażem wyposażenia meblowego i sprzętowego.