Przebudowa Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika”

zamawiający: Urząd Miasta Puławy

Zakres prac: roboty ogólnobudowlane (roboty betonowe, murarskie, wykończeniowe), elektryczne (wewnętrzne instalacje elektryczne, oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne, iluminacja budynku), teletechniczne (system BMS, kontrola dostępu, SAP, SSWiN, telewizja dozorowa, sieć LAN),
sanitarne (instalacja wentylacji i klimatyzacji) oraz roboty specjalistyczne (instalacja fotowoltaiczna, akustyczne okładziny ścienne i sufitowe, wyposażenie sal widowiskowych, system mechaniki sceny, oświetlenie sceniczne