Przebudowa Sali Koncertowej wraz z zapleczem w obiekcie Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Lublinie – etap Sala Koncertowa

Inwestor: Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Karola Lipińskiego ul. Muzyczna 10, 20-620 Lublin

Zakres prac: roboty ogólnobudowlane ( roboty betonowe, murarskie, wykończeniowe), elektryczne(wewnętrzne instalacje elektryczne, oświetlenie wewnętrzne), sanitarne ( instalacja wentylacji, klimatyzacji), teletechniczne oraz roboty specjalistyczne ( akustyczne okładziny ścienne, wyposażenie sali koncertowej, oświetlenie robocze sali, oświetlenie sceniczne)