Klimatyzacja w serwerowni UMCS

zamawiający: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Projekt oraz wykonanie robót polegających na wymianie klimatyzacji, wymianie instalacji elektrycznej wraz z urządzeniami awaryjnego zasilania, oraz montażu systemu gaszenia gazem w pomieszczeniach serwerowni budynku „Fizyki Starej” UMCS w Lublinie.