Przebudowa części A i B Akademickiego Centrum Kultury Chatka Żaka UMCS

zamawiający: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Zakres prac: roboty ogólnobudowlane ( roboty betonowe, murarskie, wykończeniowe), elektryczne (wewnętrzne instalacje elektryczne, oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne), teletechniczne ( system BMS, SAP, telewizja dozorowa, sieć komputerowa ), sanitarne ( instalacja wentylacji, klimatyzacji, oddymiania) oraz roboty specjalistyczne ( akustyczne okładziny ścienne, wyposażenie sali widowiskowej, system mechaniki sceny, oświetlenie robocze sali widowiskowej, oświetlenie sceniczne, system projekcji kinowej wraz z nagłośnieniem, systemy multimedialne)