Remont Auli A Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

zamawiający: Uniwersytet Łódzki

Remont i modernizacja pomieszczenia Auli – A Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Matejki 22/26 w Łodzi.

Zakres robót: prace budowlane m.in.: montaż okładzin ściennych, wykładzin podłogowych dywanowych, sufitów podwieszanych Ecophon, wymiana i montaż drzwi o podwyższonej akustyce, dostawa i montaż wyposażenia sali (fotele audytoryjne z pulpitami, stół prezydialny z mównicą, krzesła prezydialne); roboty elektryczne, wykonanie nowych instalacji: oświetleniowej, słaboprądowej, multimedialnej, podłączeń prądowych, dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń multimedialnych; roboty instalacyjne tj. wykonanie nowej instalacji klimatyzacji, dostawa i montaż centrali klimatyzacyjnej na dachu oraz klimatyzatorów w suficie podwieszanym, wymiana anemostatów.