Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb laboratorium

zamawiający: Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie

Adaptacja pomieszczeń 0113 i 0118 Wydziału Biologii i Biotechnologii dla potrzeb pracowni biotechnologicznej.

Zakres robót obejmował roboty ogólnobudowlane, elektryczne i sanitarne wraz z montażem instalacji wentylacji i klimatyzacji laboratoryjnej zabezpieczonej biologicznie oraz dostawą wyposażenia meblowego i sprzętowego laboratorium (dygestorium, stoły optyczne, oczomyjka, odciągi miejscowe).