Wymiana sieci elektrycznej na WBiB UMCS

zamawiający: UMCS

Wymiana sieci elektrycznej w części budynku Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS.

Prace obejmowały wymianę instalacji elektrycznych i tablic rozdzielczych na wszystkich korytarzach budynku oraz w wybranych salach Wydziału wraz z remontem korytarzy i sal po robotach elektrycznych oraz ułożenie sufitów podwieszanych na korytarzach wszystkich kondygnacji.