Zewnętrzne schody ewakuacyjne na Wydziale Ekonomicznym UMCS

zamawiający: UMCS

Dostosowanie auli II na Wydziale Ekonomicznym do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych znajdującej się w budynku Rektoratu przy Placu Marii Curie-Skłodowskiej 5 w Lublinie – w zakresie drogi ewakuacyjnej i zewnętrznych schodów ewakuacyjnych.

Zakres robót: roboty ogólnobudowlane, roboty ziemne, roboty betonowe – wykonanie schodów z betonu architektonicznego, wykonanie balustrad, roboty w zakresie stolarki drzwiowej; roboty elektryczne i teletechniczne – system sygnalizacji pożaru, system sterowania drzwiami ewakuacyjnymi.