Remont pawilonu szatniowego Centrum Kultury Fizycznej UMCS

zamawiający: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Remont i przebudowa pawilonu szatniowego Centrum Kultury Fizycznej UMCS – etap I przy ul. Langiewicza 22a w Lublinie.

Zakres robót obejmował roboty budowlane, elektryczne i sanitarne (dostawa, podłączenie i uruchomienie węzła cieplnego, instalacja wod-kan, wentylacja) w obrębie pomieszczenia wymiennikowni, a także wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w pawilonie szatniowym CKF UMCS w Lublinie.