Przebudowa WOZ Krasienin

zamawiający: Gmina Niemce

Przebudowa i rozbudowa Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w miejscowości Krasienin