Przebudowa świetlicy wiejskiej w Elizówce

zamawiający: Gmina Niemce

Przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z wykonaniem ogrodzenia w miejscowości Elizówka