Przebudowa przedszkola w Nasutowie

zamawiający: Nasutów

Zmiana sposobu użytkowania polegająca na przebudowie punktu przedszkolnego na przedszkole w miejscowości Nasutów gmina Niemce.

Prace obejmowały roboty ogólnobudowlane, elektryczne i sanitarne wraz z wykonaniem szybu windowego i dostawą windy towarowej, dostawą i montażem wyposażenia meblowego przedszkola, wykonaniem schodów stalowych przeciwpożarowych oraz instalacją oddymiania budynku.