Przebudowa pomieszczeń budynku OSP DYS

zamawiający: OSP Dys

Przebudowa części pomieszczeń budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Dys w gminie Niemce do funkcji świetlicy wiejskiej.

Zakres robót obejmował roboty ogólnobudowlane, sanitarne i elektryczne wraz z dostawą i montażem bram garażowych oraz dociepleniem całego budynku.