Platforma agregatu chłodniczego

zamawiający: UMCS

Wykonanie dokumentacji projektowej, kosztorysowej i robót budowlanych: posadowienia platformy, przeniesienia istniejącego agregatu chłodniczego EMERSON wraz z podłączeniem instalacji na dach budynku „Fizyki Średniej” UMCS w Lublinie.