Montaż instalacji solarnych w Poniatowej

zamawiający: Gmina Poniatowa

Dostawa i montaż instalacji solarnych dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach prywatnych oraz budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Poniatowa realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Zakres robót obejmował montaż 303 zestawów solarnych na obiektach prywatnych oraz montaż 2 zestawów solarnych na obiektach użyteczności publicznej.