Malowanie Domów Studenckich UMCS

zamawiający: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Wykonanie robót malarskich w Domach Studenckich UMCS: DS Femina, DS Babilon, DS Grześ. Zakres prac obejmował dodatkowo wymianę podwójnych drzwi wejściowych w DS Grześ.