Instalacje solarne w gminie Rybczewice

zamawiający: Gmina Rybczewice

Dostawa i montaż 100 kompletnych instalacji solarnych dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach prywatnych w ramach projektu pod nazwą „Instalacje solarne w gminie Rybczewice”. Projekt realizowany w systemie zaprojektuj i wybuduj.