Energia ze źródeł odnawialnych – czyste powietrze w Gminie Krzczonów

zamawiający: Gmina Krzczonów

Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Krzczonów

Zakres robót obejmował:

  • dostawę i montaż 421 zestawów instalacji kolektorów słonecznych do przygotowywania c. w. u. wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu oraz zaprogramowanie i uruchomienie układu automatyki wraz z podłączeniem modemu komunikacyjnego WLAN do regulatora w celu odczytania parametrów uzysku energetycznego za pomocą Internetu dla 40 instalacji kolektorów słonecznych
  • 44 szt. kotłów na biomasę oraz wbudowanie modułu Ethernet umożliwiającego sterowanie funkcjami podglądu parametrów uzysku energetycznego za pomocą Internetu dla 5 kotłów