ECO-Logiczny Zwierzyniec. Montaż instalacji solarnych

zamawiający: Gmina Zwierzyniec

Dostawa i montaż instalacji solarnych dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach prywatnych i w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Zwierzyniec w ramach projektu pod nazwą „ECO-LOGICZNY ZWIERZYNIEC”.

Zakres robót obejmował montaż 199 zestawów solarnych na obiektach prywatnych oraz 1 zestawu solarnego w budynku użyteczności publicznej.