Eco Energia w gminie Ostrówek. Montaż instalacji solarnych i kotłów na biomasę

zamawiający: Gmina Ostrówek

Dostawa i montaż instalacji solarnych dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach prywatnych i w budynkach użyteczności publicznej oraz montaż kompletnych kotłów centralnego ogrzewania opalanych biomasą dla potrzeb ogrzewania budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej.

Zakres robót obejmował wykonanie dokumentacji technicznej wraz z montażem:

  • 288 zestawów solarnych na budynkach mieszkalnych,
  • 4 zestawów solarnych na budynkach użyteczności publicznej
  • 60 kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych
  • 1 kotła na biomasę w budynku użyteczności publicznej

Łączna moc zainstalowana dla kolektorów słonecznych 1,04 MW i dla kotłów 1,73 MW.