Adaptacja budynku na potrzeby żłobka w Niemcach

zamawiający: Gmina Niemce

Adaptacja budynku położonego na działce 646/19 w miejscowości Niemce na potrzeby żłobka.

Zakres robót obejmował roboty ogólnobudowlane, elektryczne i sanitarne wraz z dostawą i montażem wyposażenia meblowego sal, wyposażenia meblowego i sprzętowego kuchni oraz dostawą i montażem wyposażenia placu zabaw dla dzieci.